-
Behandling af de 0 - 15 årige:
Du kan  vælge at lade dit barn gå til tandlæge hos os.
Vælger du at gå til tandlæge hos os betyder det at du selv skal betale 65 % af regningen og kommunen betaler resten
 
For de fleste familier vil det indebære årlige omkostninger per barn på ca. 500 kr om året
 
Hvis blot en af forældrene er medlem af sygeforsikringen " danmark", kan man få op til 50% af egenbetalingen i tilskud
 
Behandling af de 16 – 17 årige:
Her er der fuld valgfrihed mellem behandling i privat praksis og på kommunal klinik. Behandlingen
her på klinikken er gratis, og vi anbefaler kontrolbesøg, mens det er gratis, for at lette overgangen til voksentandplejen.
 
Behandling af de 18 – 25-årige:
Vi satser meget på at få denne gruppe til at gå regelmæssigt til tandlæge. Derfor er der større tilskud til de regelmæssige undersøgelser til de 18 – 25-årige, så de kan få nogle gode vaner og beholde de resultater, der er opnået i børne- og ungdomstandplejen.Ved medlemsskab af " danmark" er undersøgelsen gratis.

Behandling af voksne:
Langt de fleste går i dag regelmæssigt til tandlæge, og det er også vores anbefaling.
.

Pensionister:
Gennem § 17 i Pensionsloven kan der søges om hel eller delvis betaling fra kommunen.
Fremgangsmåden er forskellig, afhængig af hvilken kommune man bor i, og tilskuddet afhænger af
personlige forhold.
Vi hjælper gerne med ansøgningen.
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SiteBuilder drevet af  Vistaprint